Yayınlanmış Kitaplarım

 • Dünyada ve Türkiye’de Beslenme Eğitim-Öğretimi Diyetisyenin Meslek Etiği

  Yazar Adı 

  Muhittin TAYFUR, Olcay BARIŞ, Naciye Nazan BAŞTAŞ 

  Sayfa Sayısı 

  320 

  Baskı Yılı 

  2011 

  Yayınevi 

  Hatipoğlu 

   
  Günümüzde diyetisyenlik mesleğine büyük bir ilgi duyulmaktadır. İlk kez 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan Beslenme ve Diyetik Eğitim-Öğretimi 2000’lerden sonra ülkemizin değişik bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarında hızla açılmaya başlamıştır. Bu kurumların çoğunluğundaki beslenme ve diyetetik alanında yetişmiş öğretim üyesi ya hiç bulunmamakta ya da sayıları çok yetersizdir. Diyetisyen olmak için yüksek öğretim kurumlarına başvuracak öğrencilerin bu kitabı okuduktan sonra karar vermeleri yararlı olur. • Diyetisyenlik Eğitimi ve Meslek Etiği

  Yazar Adı 

  Muhittin TAYFUR, Olcay BARIŞ, Naciye Nazan BAŞTAŞ 

  Sayfa Sayısı 

  333 

  Baskı Yılı 

  2014 

  Yayınevi 

  Hatipoğlu 

   

  Kitabın ilk baskısı "Dünyada ve Türkiye’de Beslenme Diyetetik Eğitim-Öğretimi, Diyetisyenin Meslek Etiği" ismiyle yayımlanmıştır. 
   
  Günümüzde diyetisyenlik mesleğine büyük bir ilgi duyulmaktadır. İlk kez 1962 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan Beslenme ve Diyetik Eğitim-Öğretimi 2000’lerden sonra ülkemizin değişik bölgelerindeki yükseköğretim kurumlarında hızla açılmaya başlamıştır. Bu kurumların çoğunluğundaki beslenme ve diyetetik alanında yetişmiş öğretim üyesi ya hiç bulunmamakta ya da sayıları çok yetersizdir. Diyetisyen olmak için yüksek öğretim kurumlarına başvuracak öğrencilerin bu kitabı okuduktan sonra karar vermeleri yararlı olur.  • Diyetisyenin Çalışma Rehberi

  Yazar Adı 

  Muhittin TAYFUR, Olcay BARIŞ, Naciye Nazan BAŞTAŞ 

  Sayfa Sayısı 

  :430 

  Baskı Yılı 

  2014 

  Yayınevi 

  Hatipoğlu 

   

  Sağlığın korunması, sağlığın kaliteli olarak sürdürülmesi, hastalıklardan korunma, hastalık oluşumundan sonra tedavi etkinliğinin arttırılması ve böylece tedavi süresinin kısaltılmasında beslenmenin önemi bugün açıklıkla ortaya konulmuş olmasına karşın yeterli, dengeli ve sağlıklı bir beslenme uygulaması yapmak ve yürütmek kolay olmamaktadır. Uygulamanın zorluğu kişilerin konu hakkında bilgilerinin yetersizliğinden çok, uygulama zorlukları ile başa çıkabilmek için başvuracakları bir rehberlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. İşte diyetisyen, kişilere bu anlamda yol gösteren, destek veren ve sağlıklı beslenme önerileriyle onların sağlığına önemli katkılar veren bir meslek mensubudur. Günümüzde diyetisyenlerin görev aldıkları alanlar sayılamayacak kadar çoktur. Diyabet Diyetisyeni, Renal Diyetisyen, Bariatri Diyetisyeni, Yönetici Diyetisyen, Araştırmacı Diyetisyen, Eğitici Diyetisyen, Enteral-Parenteral Ünite Diyetisyeni, Pediatri Diyetisyeni bunlardan sadece bir kaçıdır.  
  Kurulduğu 1969 yılından itibaren Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin, 1962 yılında kurulan ve 1998 yılına kadar tek başına mesleğin öncü eğitim kurumu olarak hizmet veren Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü işbirliği ile düzenlediği kongreler, seminerler, konferanslar, kurslar vb yardımı ile meslek tanınırlığı artmış ve pek çok alanda halkın beslenme konusunda bilinçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıştır. Önce Erciyes Üniversitesi (1998) daha sonra Başkent Üniversitesi (1999) bünyesinde açılan Beslenme ve Diyetetik bölümlerini 2005 yılından sonra birbiri ardına açılan diğer bölümler izlemiş ve bölüm mezunları Türkiye’nin dört bir köşesine dağılarak mesleklerini uygulamaya başlamışlardır. Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin, mezunlara mesleki uygulamalarında destek olmak amacıyla 1989 yılında başlattığı hizmet içi eğitim seminerleri aralıksız ve başarı ile sürdürülmektedir. Bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve diyetisyenlik hizmet alanlarının yaygınlaşmasında mesleğin öncülerinin ileri ülkelerde yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerini yakından izlemelerinin payı çok büyüktür. Eğitimlerin başarısında basılı eğitim materyallerinin önemi ve yeri tartışılamaz. Bu bağlamda pek çok meslektaşımız, edindikleri deneyim ve bilgi birikimlerini kendilerinden sonra gelecek genç meslektaşlarına aktarmak üzere, kitap, dergi ve broşürlerin yayınlanması konusunda da büyük emekler harcamış ve mesleğe pek çok eser kazandırmıştır.  
  Çok sevgili meslektaşım, Prof. Dr. Muhittin Tayfur’un editörlüğünde hazırlanan, mesleklerini büyük özveri ve başarı ile yürüten değerli meslektaşlarımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığım "Diyetisyenin Çalışma Rehberi" adlı bu kitapta diyetisyenin çalışma alanları ve bu alanlarda yapacağı hizmetlerde dikkat edilecek hususlar gibi önemli konular, deneyimli diyetisyen meslektaşlarımız tarafından özenle ele alınarak son gelişmeler ışığında hazırlanıp sunulmuştur. Kitabın hazırlanmasında emeği geçenleri, editör başta olmak üzere tüm yazarları, yürekten kutluyor, kitabın meslektaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum. 
   
  Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL 
  Ankara, 2014 

   


Son Eklenen Yazılar