Bugünün Konusu

Meyvelerin içinde doğal olarak bulunan ve meyve şekeri olarak bilinen fruktoz, son 30 yılda gıda sanayisinin en çok kullandığı tatlandırıcı haline gelmiştir. Doğal yiyeceklerle alınan bu şeker türünün gıda sanayindeki kullanımı arttıkça, doğal olmayan yollardan fazla tüketiminin obezite, insülin direnci, bozulmuş glukoz intoleransı, Tip 2 diyabet, hiperlipidemi, kardiyovasküler hastalıklar, gut ve metabolik sendrom gibi hastalıklarla ilişkili olduğuna dikkat çekilmiştir.


Fruktozun bazı hastalıklarla ilis¸kisi üzerinde son dönemde oldukça fazla durulsa da tüm fruktoz kaynaklarının aynı etkiye sahip olmadıgˆı göz önünde bulundurulmalıdır. Dogˆal meyveler fruktozun etkilerinin aksine antioksidan, askorbik asit, polifenoller, potasyum ve posadan zengin olup bazı hastalıklardan koruyucu etki gösterebilmektedirler. Fruktoz ve sagˆlık ilis¸kisini inceleyen insan çalıs¸malarının sınırlı olus¸u ve çalıs¸malarda aras¸tırılan fruktoz miktarlarının çogˆunlukla çok yüksek miktarlarda olması, fruktozun insan sagˆlıgˆı üzerindeki etkileri hakkında yorum yapmayı güçleştirmektedir.


Kaynak: Derleme “fruktoz ve sağlık” dergipark 2016.

Son Eklenen Yazılar